Categorie archieven: Nieuws

Folder De das in Drenthe

De laatste versie van de folder de das in Drenthe was van 2010 en kon dus wel een update gebruiken. Met trots presenteren we de vernieuwde versie. Als Dassenwerkgroep Drenthe delen we deze folder uit aan belangstellenden bij lezingen maar de folder is ook verkrijgbaar in sommige bezoekerscentra in de provincie.

Folder de Das in Drenthe
Vernieuwde folder de Das in Drenthe

Het nieuwe logo van de Dassenwerkgroep Drenthe, dat Sonja van der Wijk ook voor onze visitekaartjes ontwierp, prijkt op de voorkant. De teksten in de folder zijn waar nodig geactualiseerd net als sommige foto’s.

Fragment uit folder de das in Drenthe
Fragment uit folder de das in Drenthe

Mede dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds is er weer een mooie folder om belangstellenden goed te informeren over de das in Drenthe.

Dassentellingen in volle gang

Een jonge das speelt met een volwassen das (of andersom). foto Aaldrik Pot
Een jonge das speelt met een volwassen das (of andersom). foto Aaldrik Pot

In de afgelopen twee weken zijn in twee onderzoeksgebieden – Hart van Drenthe en Kop van Drenthe – de jaarlijkse dassentelavond gehouden. In het Hart van Drenthe werd bij meer dan 30 burchten geteld. In de Kop van Drenthe werden 16 burchten bemand. Als de resultaten zijn uitgewerkt zal daarover een kort bericht op de website verschijnen. Voor nu even een plaatje bij 1 van de burchten waar de dassen geen moment stil willen zitten om even te poseren voor de (geruisloze) camera…

Vroege jonge das

Een vroege jonge das in de Kop van Drenthe. (still uit video/Ed Molenaar)
Een vroege jonge das in de Kop van Drenthe. (still uit video/Ed Molenaar)

In Drenthe is de eerste jonge das boven de grond gezien. Ed Molenaar van het ‘rayon’ Kop van Drenthe zag via een cameraval in de nacht van 16 op 17 april een jong met zijn of haar moeder kort op de burcht. Sinds de Dassenwerkgroep Drenthe met onderzoek naar dassen bezig is, werd niet eerder zo vroeg een jong gezien. Lex Duif legde in 2015, op 18 april, twee jonge dassen vast met een cameraval.

Behandelbedrag terugbetaald

De provincie Drenthe gaat het behandelbedrag voor de aanvraag van een vergoeding van faunaschade terugbetalen. Tot nu toe moesten agrariërs de 300 euro zelf betalen. Het bedrag werd niet verrekend met een eventueel uitgekeerde schadevergoeding. Het gaat om aanvragen voor schade aan gewassen en landbouwhuisdieren door wolf, lynx, wilde kat, otter, bever en das.  De provincie hoopt dat de melddrempel lager wordt en zegt dat ze hierdoor de schade die wordt veroorzaakt door bovengenoemde soorten beter in kaart kan brengen.

Op zich is dit goed nieuws voor de dassen, die op sommige plekken schade in maisvelden kunnen veroorzaken. De Dassenwerkgroep Drenthe heeft regelmatig aangedrongen bij de provincie op het afschaffen van het behandelbedrag. In onze contacten met agrariërs werd het behandelbedrag vaak als grote ergernis genoemd en nam de roep om andere, meer drastische maatregelen toe. De Dassenwerkgroep Drenthe hoopt dat met het besluit van de provincie deze roep verstilt.  Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Drenthe.

Dassentelling Hart van Drenthe

De resultaten op kaart.
De resultaten …

In Elp werd dinsdag de jaarlijkse dassenteling in het onderzoeksgebied Hart van Drenthe gehouden. Met in totaal 70 vrijwilligers werd bij 33 burchten bekeken hoeveel dassen er aanwezig zijn en hoeveel jongen er zijn geboren. In totaal werden 87 dassen geteld, waarvan 39 jongen.

Het onderzoeksgebied beslaat 4 zogenaamde atlasblokken van 5×5 km en de boswachterijen Hooghalen, Grolloo en Schoonlo vormen daarin het bosrijke hart. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt  dus 10.000 hectare. In totaal zijn hier rond de vijftig dassenburchten bekend, die overigens lang niet allemaal bewoond zijn. Tijdens de jaarlijkse telling worden vooral de burchten bemand waarvan aan de hand van sporen van te voren is vastgesteld dat ze worden bewoond.

Pauline Arends spreekt de tellers toe
Pauline Arends spreekt de tellers toe

Geen verrassingen

De telling van dit jaar laat geen verrassingen zien. Het gemiddeld aantal dassen per burcht van 2,6 is gelijk aan 2013 en 2014. Ook het gemiddelde aantal jongen per burcht is met 1.2 normaal te noemen. Op de burchten waar jongen worden geboren is het gemiddelde ongeveer 3. Maar het is dus niet zo dat er op elke burcht beschuit met muisjes wordt geserveerd. Na de natellingen en observaties met cameravallen van burchten die nu niet bemand waren, zal de komende weken blijken wat de werkelijke stand is.

Voorafgaand aan de telling zette coördinator Pauline Arends twee zeer actieve vrijwilligers in het zonnetje. Lex Duif en Tonnie Sterken zetten zich al jaren in voor het dassenwerk in Drenthe. En natuurlijk was er na afloop van de telling weer de gebruikelijke warme chocolademelk. Vooral diegenen die bij de burchten in het meer open landschap zaten, was dit meer dan welkom.

Uit het onderzoeksgebied Kop van Drenthe (25000 hectare) druppelen ook de eerste positieve resultaten binnen. Daarover eind volgende week meer.